20-10-2014 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

23-07-2013 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΥΡΩΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

27-06-2013 ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Σ.Κ. ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 25-02-2013

21-06-2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΥΡΩΝΑ – ΟΣΚ ΑΕ – Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΗΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ) ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΚΤΗΡΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

17-06-2013 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

05-06-2013 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΗΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

31-05-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ – ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΗΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

23-05-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ («ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ») ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βύρωνα – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Δημοτικές Παρατάξεις Βύρωνα

17-04-2013 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ – ΠΡΟΣ: Έντυπα / Ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης Βύρωνα

15-04-2013 ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ – ΠΡΟΣ: ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

05-03-2013 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟ – ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΒΥΡΩΝΑ

25-02-2013 ΑΜΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ) ΤΟΥ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ – ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΥΡΩΝΑ

25-02-2013 ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΑΘΗΝΑΙΟΝ» ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ – ΠΡΟΣ Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

25-02-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΕΣΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ – ΠΡΟΣ Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

25-01-2012 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΟΣ Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

13-01-2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

22-06-2011 ΥΠΕΠΘ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ – Ε.Α.Ε.Π

01-04-2011 ΥΠΕΠΘ ΕΝΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

29-10-2010 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟ 2010 – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

06-05-2010 ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗ

29-06-2007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ

06-06-2007 ΟΣΚ ΕΚΘΕΣΗ

Advertisements